STALL BOBERG

EQUITERAPI

En Equiterapeut behandlar hästar med rörelsestörningar som kan verka små men som omöjliggör det för hästen att prestera sitt bästa. 
Dessa kan i slutändan leda till allvarliga skador.

Vi ser till hästens helhet och behandlar orsaken till problemen, inte bara symptomen.

Hästar försöker alltid att göra sitt bästa och vara oss till lags men tvingas de gå med långvarig smärta
kan det leda till försämrat humör, ovillighet till arbete och förändrat beteende.

Orsaker till att anlita en equiterapeut:

 • Rehabilitering efter en skada.
 • Ömhet och stelhet i ryggmuskulaturen.
 • Efter en muskelskada, muskelsträckning.
 • Om hästen är ojämnt musklad.
 • Presterar sämre.
 • Hänger i en tygel/töm.
 • Har svårt för ena varvet.
 • Lägger huvudet på sned vid ridning.
 • Skjuter in bakdelen.
 • Skjuter in/ut bogen.
 • Har svårt för att ställa/böja sig.
 • Har svårt för att galoppera i något varv.
 • Vill ej gå rakt i vagnen/bryter.
 • Sticker eller drar ett bakben.
 • Ren hälsokontroll för att förebygga från skador i framtiden.
Antalet behandlingar hästen behöver är individuellt och beror på vilket problem den har och hur länge den gått med det.


Dagarna efter en behandling blir hästen oftast stel och trött. Detta är normalt. Den kan först bli sämre ett par dagar för att sedan bli bättre än den varit tidigare. Därför bör hästen ta det lugnt dagarna efter behandlingen. Rörelse i hage och skritt under ryttare eller framför vagn.
Arbetsbelastningen ska sedan ökas successivt. All behandling har 96h karens för tävling.
Kiropraktik

Härstammar redan från Hippokrates 400 f.kr. och ansågs vara en av medicinens hörnstenar.

Går ut på att återställa förlorad rörlighet i rygg, hals och nacke. Rörelsen kan vara inskränkt på grund av t.ex. låsningar eller muskelspänningar.

Jag återställer den normala rörligheten i en led genom att få tillbaka balansen mellan leden, nervsystemet och muskulaturen. Behandlingen utförs med händerna genom ett tryck med liten kraft i rätt riktning och hög hastighet, detta för att förekomma hästens reflexer att spänna muskulaturen.

Jag tänjer ut vävnaderna till normal rörelse igen och stimulerar ledkapseln att öka produktionen av ledvätska. Får hästen gå med sina problem leder de i längden till överbelastning och slitage, ofta med hältor och andra skador som följd.

Akupunktur

Akupunkturen har funnits sedan urminnes tider inom den kinesiska medicinen men har först på senare år accepterats inom den västerländska medicinen.
Akupunkturen går ut på att jag behandlar specifika punkter på kroppens meridianer enligt traditionell kinesisk medicin. Vid en skada eller sjukdom kommer kroppen i obalans och med akupunkturen återställs balansen och kroppen kan först då läka.

Detta görs genom att jag sätter akupunkturnålar ytligt i punkterna, nålarna sitter i ca 20 minuter.

Akupunkturen ger en lokal muskelavslappning och sätter igång en generell utsöndring av endorfiner. Dessa reglerar bl.a. blodtrycket och reflexer till lungorna, urinblåsan och tarmarna. Immunförsvaret stimuleras och inflammationer kan läka ut p.g.a. att efter en akupunkturbehandling ökar produktionen av vita blodkroppar.

Vid akupunkturbehandling utsöndras även oxytocin som verkar lugnande på hästen. Med akupunkturen kan jag genom att aktivera nervbanorna "störa ut" smärtsignalerna och häva långvariga smärtor och muskelspänningar. Det är vanligt att hästarna gäspar och hänger med huvudet när muskelspänningarna släpper.

Allt detta leder till ökad blodcirkulation, god smärtlindring och läkning.
Akupunkturen är mycket effektiv som förbehandling till manipulationen då även djupt liggande muskelspänningar som annars är svåra att komma åt släpper.

Den är effektivare än massagen då även hästar som är för ömma i muskulaturen för att slappna av vid massage kan behandlas framgångsrikt. Alla obalanser i kroppen kan behandlas, det finns specifika punkter för olika tillstånd.

Efter en akupunkturbehandling blir de flesta hästar trötta och lite frusna men det finns precis som hos människor många individuella reaktioner.


Laser

Laser är ett starkt koncentrerat ljus av en specifik våglängd.
Laserljuset ökar cirkulationen genom att det vidgar kärlen och sätter fart på mitokondrierna i cellen ("cellens kraftverk").

Det ger en lokal stimulering av immunförsvaret och dessutom smärtlindring genom utsöndring av endorfiner och prostaglandiner. En snabbare och bättre läkning uppnås.
Lasern hämmar inflammationer, ger lokal muskelavslappning och kan användas som förbehandling till manipulationen, men används oftast enskilt med framgång på t.ex:

 • Gallor
 • Inkar
 • Ledinflammationer
 • Muskelbristningar - effektivare och bättre läkning med mindre bindvävsinlagringar
 • Muskelspänningar
 • Senskador, böjsenor och gaffelband
 • Strålröta
 • Svullnader
 • Sår- ger snabbare sårläkning, bra vid svårläkta sår
 • Och mycket mer...


Massage

Alla mår bra av massage. Det är hos hästar precis som hos människor vanligt med muskelspänningar av olika anledningar, som t.ex. stress eller avlastning.

Massagen ökar cirkulationen av blod och lymfa och ger därmed ökad borttransport av slaggprodukter så som mjölksyra. Endorfiner utsöndras vilket ger smärtlindring och blodtrycket sänks. Stela muskler och träningsvärk minimeras.

Massage bidrar till ökad elasticitet och hållbarhet av senor och muskulatur.
Den ger hästen ett ökat välbefinnande och får hästen att slappna av och komma ner i varv samt ökar dess koncentrationsförmåga.

Hästen består till största del av muskler och fungerar dessa optimalt kan hästen prestera max av sin kapacitet. Massagen är bra som förebyggande eller vid rehabilitering efter en skada.

Det är aldrig fel att massera en frisk häst och dessutom brukar det vara mycket uppskattat och kontakten människa - häst stärks.
(Man ska dock inte massera dräktiga ston, vid en muskelbristning/sträckning, blödning, när hästen är sjuk t.ex. vid feber, inflammationer, frakturer, svullnad och andra allvarliga tillstånd då ska alltid veterinär tillkallas.)


Stretching

Används för att förbereda muskler för arbete eller för att undvika skador efteråt. Jag stretchar alltid en häst som är uppvärmd i muskulaturen, aldrig en kall häst då det finns risk för skador.

Stretchingen lika som massagen ökar rätt utförd elasticitet och hållbarhet av muskulatur och senor. Den ökar borttransport av slaggprodukter och minskar träningsvärken.


För några år sedan var det "modernt" att alla skulle stretcha sin häst, nu har detta ändrats då det finns många hästar som av naturen eller slitage är överrörliga.
För dessa är stretchingen snarare skadlig.

Har man däremot en häst som är stel i någon specifik rörelse kan det vara bra att stretcha den för att underhålla rörligheten.Magnetterapi

Finns i många olika former t.ex. magnettäcke vilket består av kopparspolar som jag kopplar ström till och det bildas ett elektomagnetiskt fält som pulserar genom hästens kropp.

Magnettäcket ökar blodcirkulationen, sätter fart på lymfsystemet (borttransport av slaggprodukter), cellmembranet blir mer genomsläppligt och ökar ämnesomsättningen i cellen.

Det ger en god muskelavslappning och kan användas enbart eller som för- eller efterbehandling vid manipulation.
Elektroterapi

Ökar cirkulationen, verkar smärtstillande och släpper på muskelspänningar.
Finns i olika former t.ex.


Jontofores                -    för ström från - till + genom vävnaden och stimulerar den, kan föra med sig medicinska preparat.
Scanlab/långvåg     -    värmer vävnaden utifrån och in
TENS/TNS                  -    smärtstillande
Ultraljud                    -    värmer vävnaden inifrån och  ut.

Boberg 3, 617 90 SKÄRBLACKA


STALL BOBERG